ทะเลสาบอูรู อูรู (Uru Uru) ในประเทศโบลิเวีย ทวีปอเมริกาใต้ เคยเป็นแหล่งที่ระบบนิเวศที่สมบูรณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม แต่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และมลพิษจากน้ำมือมนุษย์ ทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งขยะ ที่ท่วมท้นไปด้วยพลาสติก และของเสียอื่น ๆ 

ทะเลสาบแห่งนี้เผชิญภัยแล้งในปี 2016 ทำให้ระดับน้ำต่ำลง ขณะเดียวกันแม่น้ำที่ไหลมายังพื้นที่แห่งนี้ได้นำขยะพลาสติกมหาศาลมาสะสมเป็นเวลานานหลายปี โดยพบทั้งขยะขวดพลาสติก ภาชนะ ของเล่น ยางรถ และอื่น ๆ รวมถึงน้ำในพื้นที่นี้ยังถูกปนเปื้อนสารอื่น ๆ จากอุตสาหกรรม และเหมืองใกล้เคียง 

เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา เหล่าอาสาสมัครกว่าหลายร้อยคนรวมตัวกันมาช่วยทำความสะอาดทะเลสาบแห่งนี้ เพื่อหวังที่จะฟื้นฟูความสวยงามของมันกลับมา

ณ ที่แห่งนี้จึงกลายมาเป็นร่องรอยของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขยะของเสีย ทำให้เราต้องตระหนักถึงอนาคตว่าจะต้องร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง เพื่อที่จะไม่ต้องเผชิญกับรับผลกระทบและแก้ไขปัญหาในภายหลัง

Photo: strrudel.com 

 1,339 total views,  2 views today

Comments

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version