ฐานชีวิตวิถีใหม่ ช่วยห่างไกลโควิด-19

0

ช่วงที่เข้าสู่การผ่อนปรนล็อคดาวน์ ระยะที่ 3 ในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 แม้จะมียอดผู้ติดเชื้อลดลง หากแต่ “ความปกติใหม่” (New Normal) ในการใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน รวมทั้งไม่ลืมล้างมือหรือเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนจับหน้าก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องปฏิบัติ

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา เตือนสติคนไทยอย่าประมาท และให้ตระหนักถึงการป้องกันการระบาด เพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย ไม่ว่าเป็นหน้ากากผ้า หรือหน้ากากทางการแพทย์ รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1-2 เมตร และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด แม้จะอยู่ในช่วงที่การระบาดของโรคเริ่มน้อยลงก็ตาม จะมีประโยชน์อย่างมากต่อตัวเองและผู้อื่น

จะเห็นได้ว่า ประเทศทางเอเชียตะวันออก เช่น จีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน เน้นเรื่องการใส่หน้ากากอนามัย ทั้งผู้ป่วยและผู้ไม่ป่วย โดยเฉพาะการไปในที่ชุมชน สามารถลดการแพร่กระจายโรค และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การควบคุมโรคทางเอเชียตะวันออกทำได้ดีกว่าประเทศแถบยุโรปและอเมริกา ที่คนปกติจะไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัย จึงมีการระบาดของโรคอย่างรุนแรง

สำหรับผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ พบว่า ผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัยในรถ มีโอกาสสัมผัสและติดโรคน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย ในยามโรคระบาดโควิด-19 จึงอยากให้ทุกคนเคร่งครัด ใส่หน้ากากอนามัย เมื่อออกจากบ้าน และอย่าลืมล้างมือหรือใช้แอลกอฮอล์เจล ก่อนจับหน้ากากอนามัยด้วย
ภาพประกอบ: siamrath.co.th

 126 total views,  2 views today

Comments

Comments are closed.