ถูกน้องหมาน้องแมวกัด ใช้สิทธิจากบัตรประกันสังคมได้

0

ผู้ที่รักสัตว์หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า เวลาที่เราถูกสัตว์ที่เลี้ยงไว้หรือที่ไม่ได้เลี้ยงกัดหรือข่วนจนเกิดแผล และกังวลว่าจะติดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เหล่านั้นหรือไม่
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนที่ถูกสุนัขกัดหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ใช้สิทธิประกันสังคมได้ แนะให้ไปที่โรงพยาบาลตามบัตรฯ จะไม่เสียค่าใช้จ่าย หากไม่ได้เข้าโรงพยาบาลตามบัตรฯ ให้นำใบเสร็จรับเงินที่สำรองจ่ายไปพร้อมใบรับรองแพทย์มาเบิกคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่จังหวัดสาขาทุกแห่งที่สะดวก

ผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐ ประเภทผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้เท่าที่จ่ายจริง กรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลเอกชน ประเภทผู้ป่วยนอกสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท และจ่ายเพิ่มตามรายการ การรักษาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์
สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มต่อไป ผู้ประกันตนจะต้องไปใช้สิทธิการรักษา ณ โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ เพราะการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเข็มต่อไป ไม่ใช่เป็นการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกแล้ว

 114 total views,  2 views today

Comments

Comments are closed.