พิธีมอบรางวัลการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3

0

นับเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยบริการสุขภาพ และชมรม อสม. ที่ได้รับรางวัลในโครงการ “การประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อมส.ออนไลน์ ปีที่ 3” ซึ่งเอไอเอสได้สานต่อความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ทำให้ อสม. เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ร่วมกับคุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส เป็นผู้มอบเช็ครางวัลให้แก่หน่วยบริการสุขภาพ โดยมีหน่วยบริการสุขภาพ และชมรม อสม. ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 123 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นรางวัลดีเด่นระดับประเทศ 10 รางวัล รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 82 รางวัล และรางวัลดาวรุ่ง 31 รางวัล บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจและความสุขที่ทุกคนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล แอปฯ อสม.ออนไลน์ มาปรับใช้เพื่อดูแลสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมกับเป็น อสม.4.0 ตัวจริง!!

ทั้งนี้ เอไอเอสพร้อมสนับสนุนเครื่องมือให้แก่ อสม.ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพราะ อสม.ทุกคนคือเครือข่ายสำคัญ ร่วมกันนำดิจิทัลสร้างเสริมงานสาธารณสุขไทยและดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยให้มีสุขภาพที่ดีอย่างถ้วนหน้า สำหรับหน่วยบริการที่สนใจสมัครใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แฟนเพจเฟซบุ๊ก : อสม.ออนไลน

 196 total views,  2 views today

Comments

Comments are closed.