พ่อแม่หลายๆ บ้านมักพูดเปรียบเทียบลูกกับคนอื่น ทั้งในแง่ดีกว่าหรือแย่กว่า โดยอาจจะพูดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ดี มักส่งผลเสียต่อสุขภาพทางใจของลูกในระยะยาว เพราะจะทำให้ลูกขาดความสุข รู้สึกมีความสุขได้ยากกว่าเด็กที่ไม่เคยถูกเปรียบเทียบ หลายคนต้องพยายามดิ้นรนไขว่คว้า และต้องคอยแข่งขันอยู่เสมอ ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน และส่งต่อความคิดนี้สู่ลูกของตนในอนาคตอีกด้วย และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ ทำให้เห็นคุณค่าในตัวเองน้อยลง เมื่อถูกเปรียบเทียบกับผู้ที่เก่งกว่าหรือมีจุดเด่นมากกว่า ส่งให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ตามมา เช่น ก้าวร้าว ขาดความรับผิดชอบ ขาดการควบคุมตนเอง ขาดการรอคอย มีโรควิตกกังวล รู้สึกต่อต้านสังคม มีอารมณ์รุนแรง โรคซึมเศร้า ใช้ยาเสพติด ฯลฯ และเมื่อย้อนกลับไปดูถึงเหตุผลที่มาที่ไปมักพบว่าพ่อแม่เหล่านั้นมักมีประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ดีมาก่อน เช่น ถูกเปรียบเทียบในวัยเด็ก ต้องการเติมสิ่งที่ขาดหายหรือสิ่งที่ตนทำไม่สำเร็จในอดีต หรือทดแทนความรู้สึกต่างๆ สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องอาศัยการพูดจาเปิดใจซึ่งกันและกันในครอบครัว ทำความเข้าใจและยอมที่จะรับฟังกันและกัน ถ้าหากไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของพ่อแม่ได้ ลูกควรหันมาใส่ใจจิตใจตนเอง ทำใจให้นิ่ง คอยหมั่นสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตนและทำใจให้รู้เท่าทัน ไม่วิตกกังวลหรือเสียใจ

 736 total views,  1 views today

Comments

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version