10-20-60 เทคนิคการดูแลสุขภาพของเหล่าคนทำงานออฟฟิศ

0

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2559 เป็นต้นมา พบว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ประมาณ 20.2 ล้านคน เป็นกลุ่มวัยทำงาน (อายุ 15 – 59 ปี) ที่ใช้คอมพิวเตอร์ จำนวนถึง 14.4 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.2 พร้อมกับพบว่าปัญหาสุขภาพอันเนื่องจากการทำงานในออฟฟิศมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งจากการทำงานภายในอาคารเป็นเวลานาน ท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน และเชื้อโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาความเครียด สิ่งเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอาจเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆ ตามมาอีกด้วย  
ดังนั้น กรมควบคุมโรคจึงมีคำแนะนำหลักการทำงานในออฟฟิศ ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้ “10-20-60” อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ 10 นาที พักสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ 20 นาที เปลี่ยนท่าทางและอิริยาบถการทำงาน และ 60 นาที ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมือและแขน อาจทำง่ายๆ ด้วยการแกว่งแขน สะบัดข้อมือ กำมือและคลายมือ หมุนข้อเท้าวนไปมาซ้ายขวา ฯลฯ โดยควรทำเป็นประจำทุกวัน เพื่อช่วยปกป้องดวงตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะออฟฟิศซินโดรมและความเครียดสะสมต่างๆ นั่นเอง


ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

715 total views, 1 views today

Comments

Comments are closed.