พระราชวังโบราณโผล่กลางแม่น้ำไทกริส

0

เป็นที่สนใจของนักโบราณคดีทั่วโลก เมื่อพระราชวังโบราณจากอารยธรรมที่สาบสูญโผล่ขึ้นกลางแม่น้ำไทกริส โดยมีรายงานว่า ทีมนักโบราณคดีได้เข้าสำรวจซากอารยธรรมโบราณซึ่งโผล่ขึ้นหลังจากที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนโมซุลที่กั้นแม่น้ำไทกริสลดลงในขณะนี้ มหาวิทยาลัยทือบิงเงินได้เปิดเผยว่า ทีมนักโบราณคดีชาวเยอรมันและชาวเคิร์ดได้เข้าตรวจสอบและเก็บข้อมูลซากอารยธรรมดังกล่าว สันนิษฐานว่าอาจเป็นซากของพระราชวังโบราณในสมัย Mittani Empire ซึ่งเป็นอารยธรรมโบราณที่สาบสูญไปเมื่อกว่า 3,400 ปีก่อน หรือตรงกับยุคสัมฤทธิ์ ซึ่งจักรวรรดิ Mittani เป็นหนึ่งในอาณาจักรที่มีการวิจัยน้อยที่สุด เนื่องจากข้อมูลหลายอย่างยังไม่ชัดเจนและยังคงเป็นปริศนาอยู่เพราะยังไม่ถูกค้นพบแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับจักรวรรดิแห่งนี้มากนัก ส่วนหน้าที่ของเขื่อนโมซุลซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อช่วงปี 1980 ได้ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำไทกริสตอนบนเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำของอิรักและภูมิภาคเคิร์ด ต่อมาช่วงปี 2010 มีการค้นพบซากพระราชวังแห่งนี้แต่นักโบราณคดีไม่สามารถขุดหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ เนื่องจากจมอยู่ใต้แม่น้ำ กระทั่งระดับน้ำในแม่น้ำลดลงอันเนื่องจากภัยแล้งครั้งนี้ จึงทำให้เกิดการสำรวจได้นั่นเอง

ภาพประกอบจาก: University of Tübingen.

 417 total views,  1 views today

Comments

Comments are closed.