มาทำความรู้จักโรคหมดไฟในการทำงานกัน

0

ล่าสุดองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ขึ้นทะเบียนโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ ในบัญชี International Classification of Diseases หรือ ICD-11 ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานในการวิฉิจฉัยโรคและการประกันสุขภาพใหม่ทั่วโลก ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้เพิ่ม “ภาวะหมดไฟในการทำงาน” หรือ Burn-out เป็นหนึ่งในรายชื่อของโรคใหม่ในบัญชี ICD โดยองค์การอนามัยโลกนิยามภาวะ Burn out ว่าเป็นโรคที่เป็นผลจากการความเครียดเรื้อรังในสถานที่ทำงาน ซึ่งยังไม่ถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งลักษณะอาการในสามกลุ่มคือ รู้สึกหมดพลังหรือเหนื่อยล้ากับงานที่ทำ รู้สึกว่าจิตใจห่างเหินจากงานและมีทัศนคติด้านลบต่องาน และประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่าสิ่งนี้เป็นภาวะที่น่ากังวล ผู้ที่มีอาการภาวะนี้ควรได้รับการดูแลทางการแพทย์ก่อนที่จะส่งผลกระทบขยายความรุนแรงไปยังส่วนอื่นๆ ของชีวิตนอกเหนือจากชีวิตการทำงาน
ข้อมูลจาก tnnthailand

137 total views, 1 views today

Comments

Comments are closed.