เช็กสักนิดคุณมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า

0

ผู้เป็นโรคซึมเศร้ามักมีอาการดังต่อไปนี้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ลองสังเกตดูว่าคุณมีอาการเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนในช่วงเวลาที่ผ่านมา
เก็บตัว แยกตัวออกจากสังคม
รู้สึกเศร้า ท้อแท้ และสิ้นหวัง
รู้สึกตนเองไร้ค่า
รู้สึกผิดและโทษตนเองตลอดเวลา
ขาดความสนใจหรือความเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมต่างๆ
เคลื่อนไหวช้างลงหรือกระสับกระส่าย
เหนื่อยและอ่อนเพลียตลอดเวลา
ขาดสมาธิ ความสามารถในการคิดและการตัดสินใจน้อยลง
เบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากขึ้น
นอนมากหรือน้อยกว่าปกติ
มีความคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย
มีปัญหาในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม

แล้วสาเหตุของโรคซึมเศร้ามาจากอะไรได้บ้าง
ความผิดปกติในสมอง เช่น สารสื่อประสาท ฮอร์โมนและวงจรระบบประสาท
ผู้ที่มีญาติเป็นโรคทางอารมณ์จะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่า แต่ทั้งนี้ผู้ที่ไม่มีญาติเป็นโรคทางอารมณ์ก็อาจเป็นโรคนี้ได้
สภาพจิตใจของแต่ละคนอันเนื่องมาจากการเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมและเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิต ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการคิดและมุมมองต่อตนเอง เช่น มองโลกในแง่ร้าย สิ้นหวังหรือขาดความภูมิใจในตนเอง
ภาวะซึมเศร้าอาจเกิดจากความผิดปกติอื่นๆ เช่น โรคทางกาย (ไทรอยด์ ลมชัก สมองเสื่อม ฯลฯ) ยารักษาโรคบางชนิด ปัญหายาเสพติด โรคอารมณ์สองขั้ว โรควิตกกังวล ฯลฯ
กระบวนการรักษาโรคซึมเศร้า
การรักษาหลักของโรคซึมเศร้าคือ การพูดคุยให้คำปรึกษา การทำจิตบำบัดและการใช้ยากลุ่มต้านเศร้า ผู้ป่วยทีมีอาการรุนแรงอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถดีขึ้นได้จนสามารถทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างปกติหากได้รับการรักษาที่เหมาะสม

131 total views, 2 views today

Comments

Comments are closed.