อันดับหนึ่งประเทศแห่งความสุขสองปีซ้อน “ฟินแลนด์”

0

ยูเอ็น (เครือข่ายการแก้ปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ) จัดอันดับให้ “ฟินแลนด์” ซึ่งมีประชากร 5.5 ล้านคน เป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากการจัดอันดับทั้งหมด 156 ประเทศ ส่วนประเทศที่อยู่ใน 10 อันดับประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก รองลงมาคือ เดนมาร์ก นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน นิวซีแลนด์ แคนาดาและออสเตรีย ส่วนประเทศที่อยู่ในอันดับรั้งท้ายและมีความสุขน้อยที่สุดในโลกของปีนี้คือ “เซาท์ ซูดาน” ซึ่งประชากรกว่าร้อยละ 60 ขาดความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นผลพวงจากสงครามกลางเมืองที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 400,000 คน โดยการจัดอันดับในครั้งนี้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพลเมือง 156 ประเทศ รวมถึงการใช้มาตรวัดด้านต่างๆ เช่น อายุ รายได้เฉลี่ยและการสนับสนุนทางสังคมในการร่วมประเมิน

 374 total views,  1 views today

Comments

Comments are closed.