ภาษีซาโยนาระ…นักท่องเที่ยวต้องรู้ไว้เมื่อไปญี่ปุ่น

0

สำหรับคนที่มีแพลนจะไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดเรียกเก็บภาษีซาโยนาระกับบุคคลที่เดินทางออกนอกประเทศ ทั้งพลเมืองสัญชาติญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ในอัตราคนละ 1,000 เยน (ประมาณ 300 บาท) ตามนโยบายการท่องเที่ยวฉบับใหม่ที่เพิ่งผ่านร่างกฎหมายไปเมื่อเดือนเมษายน 2561 รัฐบาลญี่ปุ่นวางเป้าหมายไว้ว่าจะนำเงินภาษีนี้มาใช้พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ตั้งแต่พัฒนากระบวนการตรวจคนเข้าเมืองด้วยระบบสแกนใบหน้า การออกตั๋วโดยสารแบบไร้เงินสดในบริการขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวกรวดเร็ว การปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น และไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวญี่ปุ่นก็จะต้องจ่ายภาษีทุกคนในอัตราเดียวกันทั้งการเดินทางทางอากาศ ทางน้ำและทางบก 

จากข้อมูล ในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังญี่ปุ่นมากถึง 30 ล้านคน และจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าไว้ว่า ในปี 2563 จำนวนนักท่องเที่ยวน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านคน เนื่องจากเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน Tokyo 2020 Summer Olympics และพาราลิมปิก Paralympic Games 2020 สำหรับผู้ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีคือ นักท่องเที่ยวหรือบุคคลใดก็ตามที่แวะต่อเครื่องบินหรือเรือ แล้วพักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่ถึง 24 ชั่วโมง และเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ

ภาพประกอบ: www.asia.nikkei.com

 442 total views,  1 views today

Comments

Comments are closed.