สืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย

0

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันช้างไทย ประจำปี 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  ภายในงานได้จัดกิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน โดยในวันที่ 12 มีนาคม 2562 จัดพิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในหน่วยงาน พิธีทำบุญให้กับช้าง การประกวดซุ้มอาหารช้าง และในวันที่ 13 มีนาคม 2562 มีพิธีเปิดงานวันช้างไทย ประจำปี 2562 พิธีมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่เข้าประกวดซุ้มอาหารช้าง สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลปงยางคก และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จากนั้นมีพิธีฮ้อง-ผูกขวัญช้างซึ่งเป็นประเพณีล้านนาที่สืบทอดกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ทั้งช้างและคนเลี้ยงช้าง และตามด้วยการจัดเลี้ยงอาหารช้าง ซึ่งเป็นอาหารพิเศษ ได้แก่ แอปเปิ้ล ข้าวโพด แตงโม สับปะรด เป็นต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานเพื่อร่วมเชิดชูคุณค่าของช้างไทยและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่ให้ลูกหลานสืบไป

235 total views, 1 views today

Comments

Comments are closed.