ท่องเที่ยวสืบสานความเป็นไทยที่ ณ สัทธา อุทยานไทย

0

“เพราะ…สาระความรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน
เพราะ…ความสุขสงบไม่ได้มีแค่ในวัดวาอาราม”
จุดเริ่มต้นจากความศรัทธา สู่ ณ สัทธา อุทยานไทย สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองราชบุรี ที่จะมอบทั้งความรู้ ความสุข และความบันเทิงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยให้เราได้เรียนรู้แบบไม่น่าเบื่อ โดยผู้ก่อตั้ง คุณธรรมวิทย์ ศิริพรเลิศ ต้องการที่จะสืบทอดวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และรากเหง้าของความเป็นไทยให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ผ่านสื่อผสมผสาน บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในแต่ละภาคผ่านสถาปัตยกรรมบ้านเรือนรูปทรงท้องถิ่นนั้นๆ มีมุมพักผ่อนต่างๆ ให้ได้นั่งสูดรับอากาศแห่งความสุขเข้าไปได้อย่างเต็มปอด บนเนื้อที่กว่า 42 ไร่ โดยมีจุดแสดงงานแบ่งเป็น 8 จุดที่น่าสนใจ ดังนี้
จุดที่ 1 ลานมหาราชกษัตรา ประติมากรรมพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสมเด็จพระปิยมหาราช “3 มหาราช ผู้กอบกู้รักษาเอกราชไทย”

จุดที่ 2 ณ สัทธานุสรณ์ เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นที่ 1 จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสของบุคคลสำคัญ 12 ท่าน โดยจัดบรรยายและจำลองสถานที่ที่บุคคลนั้นๆ เคยใช้ชีวิตอยู่จริง พร้อมเรื่องราวชีวิตเกียรติประวัติ และคุณงามความดีของบุคคลนั้นๆ ที่ได้ทำประโยชน์และเสียสละตัวเองเพื่อคนส่วนรวม
ส่วนชั้นบน จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งพระจริยวัตรของสมเด็จพระศรีครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ในพระอิริยาบถต่างๆ พระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

จุดที่ 3 ณ สัทธาปฏิมา นำเสนอผลงานประติมากรรม พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย เชียงแสน และอู่ทองอยุธยา บนฐานพระขนาดเท่าของจริง บอกเล่าเรื่องราวของยุคสมัยผ่านความงดงามของพระพุทธรูปแต่ละสมัยที่มีศิลปะและพุทธลักษณะที่แตกต่างกันไปตามอิทธิพลจากศาสนา สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละยุค โดยมีจุดไฮไลท์อยู่ที่ วิหารสมัยสุโขทัย ที่ใช้เทคนิค Mapping เล่าเรื่องราวการเดินทางของพระพุทธศาสนาสู่ประเทศไทยในสมัยอาณาจักรสุโขทัย ผ่านแสง สี เสียง และแสดงภาพบนผนังโบสถ์และองค์พระพุทธรูปที่ดูแล้วน่าตื่นตาตื่นใจมาก โดยการเข้าชมจะแบ่งเป็นรอบ ใช้เวลาในการจัดแสดงประมาณ 15 นาที

จุดที่ 4 ถ้ำพุทธชาดก เป็นถ้ำจำลองที่จัดแสดงเรื่องราวขององคุลีมาล มหาโจรกลับใจ ผู้มีดวงตาเห็นธรรม จนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุด ด้วยเทคนิคการนำเสนอแสง สี เสียง ผ่านมัลติมีเดียและงานรูปเหมือน ทำให้การจัดแสดงดูได้อรรถรสเพิ่มมากขึ้น

จุดที่ 5 อริยสัทธา จัดแสดงหุ่นพระอริยสงฆ์คู่บาอาจารย์ที่น่าเลื่อมใสในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งประดิษฐานบนกุฏิเรือนไม้ที่มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือและภาคอีสาน รวมทั้งหอสวดมนต์ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบมอญ ทำให้รู้สึกเหมือนเราได้มีไปกราบนมัสการเหล่าพระอริยสงฆ์อย่างใกล้ชิด

จุดที่ 6 สัทธาถิ่นเรือนไทย ในบริเวณนี้จะมีการจำลองบ้านเรือนไทยตามลักษณะสถาปัตยกรรมที่เด่นชัดของแต่ละภาค สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในแต่ละภาคผ่านการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ การกินอยู่ และศิลปวัฒนธรรมของคนในแต่ละภาค โดยเอกลักษณ์ของบ้านแต่ละหลังจะมีความแตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาค เช่น บ้านเรือนไทยในภาคกลาง จะมีใต้ถุนสูง เพื่อป้องกันเวลาหน้าฝนที่มีน้ำหลาก เป็นต้น และในวันเสาร์-อาทิตย์จะมีกิจกรรมพิเศษ และซุ้มร้านอาหารให้บริการ

จุดที่ 7 ลานภิรมย์ เป็นลานบอนไซที่ผู้ก่อตั้งได้สะสมมาอย่างยาวนาน ด้วยเพราะจังหวัดราชบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกบอนไซที่สำคัญของประเทศ ที่นี่จึงได้มีการเก็บรวบรวมต้นบอนไซไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามมากกว่า 200 ต้น และแต่ละต้นก็มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

จุดที่ 8 ลานอวโลสัทธา องค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางมหาราชลีลา พระผู้ทัศนาดูโลก เฝ้าดูแลและคอยช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ตั้งอยู่กลางสวนร่มไม้ใบบังที่ดูร่มรื่นมาก โดยจำลองแบบมาจากศิลปะจากราชวงศ์ซ้อง ประเทศจีน มีความสูง 3.5 เมตร

การได้มาเที่ยวชม ณ สัทธา อุทยานไทยในครั้งนี้ ทำให้เราได้รับทั้งความรู้และความสุขกลับไปเต็มอิ่ม ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งที่อยากให้ทุกคนที่มาที่นี่ได้รับความสุขกลับไป และถ้าใครอยากเพิ่มสีสันในวันพักผ่อนให้ได้สัมผัสถึงความเป็นไทยแท้ในบรรยากาศที่สวยงามร่มรื่นแห่งนี้ สามารถเช่าชุดไทยที่มีบริการไว้ด้านหน้าก่อนทางเข้า ราคาเริ่มต้นที่ 200 – 450 บาท (ตามแบบที่คุณเลือกใส่)
และอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้การมาเที่ยวที่นี่สนุกมากยิ่งขึ้นคือ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ณ สัทธา เพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดตามจุดที่กำหนดไว้เพื่อชมเรื่องราวความรู้ต่างๆ เพิ่มเติมผ่านคลิปวิดีโอ การ์ตูนแอนิเมชั่น และภาพจำลองเสมือนจริง ฯลฯ

ณ สัทธา อุทยานไทย
ตั้งอยู่ที่ 41/1 ม.3 ถ.เพชรเกษม-ดำเนินสะดวก ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. / เสาร์ – อาทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30 – 17.00 น.
โทร. 0 3238 3333
Facebook : nasatta.thai
เว็บไซด์ : www.nasatta.com

ค่าเข้าชม
• คนไทย


– เด็ก (ส่วนสูงต่ำกว่า 90 เซนติเมตร) เข้าชมฟรี

– เด็ก (ส่วนสูงระหว่าง 90 – 130 เซนติเมตร) ราคา 100 บาท

– เด็ก นักเรียน นักศึกษา (อายุไม่เกิน 23 ปี โปรดแต่งเครื่องแบบหรือแสดงบัตร) ราคา 100 บาท

– พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี นักบวช (โปรดแต่งเครื่องแบบหรือแสดงบัตร) ราคา 100 บาท

– ผู้ใหญ่ ราคา 200 บาท
          – ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และผู้พิการ (โปรดแสดงบัตร) เข้าชมฟรี

• ชาวต่างชาติ


– เด็ก (ส่วนสูงระหว่าง 90 – 130 เซนติเมตร) ราคา 300 บาท

– ผู้ใหญ่ ราคา 400 บาท

 

 

 1,288 total views,  1 views today

Comments

Comments are closed.