รับรางวัล Call Center ดีเด่น

0

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป โดย ณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์ Head of Contact Center รับรางวัล ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น) ประจำปี พ.ศ. 2560 จาก สุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตรงกับความพึงพอใจของลูกค้า โดยพิธีจัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

252 total views, 1 views today

Comments

About Author

Comments are closed.