ตามรอยพ่อ…สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย

0

นางอินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้ และผู้จัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ์บัตรสมาชิก His & Her Plus Poin บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมมอบสื่อการเรียนการสอน-อุปกรณ์กีฬา พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการ “ตามรอยพ่อ…สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย” ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสานและภาคใต้ โดยมี พ.ต.ต.กรวิช ทองทาย ส.ต.อ.กรณ์ทิพย์ ทิพอาสน์ นายเกรียงชัย คงวรรัตน์ นางนงเยาว์ อ่อนศรี น.ส.สุภิญญา ดิษฐด้วง และ น.ส. วณัฐา แก้วจินดา ร่วมงาน ณ โรงแรมเดอะ พรรณรายโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี และที่ภาคใต้มอบให้แก่โรงเรียน ตชด.บ้านละโอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส โดยมี พ.ต.ต.สมหมาย รักเอียด คุณครูเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรมอิมพีเรียล จ. นราธิวาส เมื่อเร็วๆ นี้

464 total views, 2 views today

Comments

About Author

Comments are closed.