โรคปริทันต์อักเสบคืออะไร

0

ปริทันต์ คือ กลุ่มเนื้อเยื่อที่ล้อมรอบฟัน ทำหน้าที่ช่วยยึดพยุงฟันให้อยู่กับเหงือก เมื่อมีแบคทีเรียไปเกาะที่ขอบเหงือกมากก็จะปล่อยสารพิษออกมาทำลายอวัยวะปริทันต์ ทำให้เนื้อเยื่อยึดปริทันต์ถูกทำลาย ถ้ากระดูกเบ้าฟันถูกทำลาย ก็จะไม่สามารถรักษาให้คืนสภาพปกติได้ ปริทันต์สุขภาพดีจะไม่มีร่องลึกระหว่างเหงือกและฟัน เหงือกยึดกับฟันดี แต่ถ้าปริทันต์อักเสบร่องระหว่างเหงือกและฟันลึก ก็จะทำให้ฟันโยก

501 total views, 1 views today

Comments

About Author

Comments are closed.