เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ควรเล่นกีฬาแบบหลากหลาย

0

จากผลสำรวจในกลุ่มเด็กอเมริกันกว่า 60 ล้านคน ในช่วงอายุ 6 – 18 ปี ในการสมัครเข้าชมรม Sport Club ของสหรัฐอเมริกา พบว่า กว่า 27% เลือกเล่นกีฬาประเภทเดียว เพราะคาดหวังการเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคต แต่ปรากฏว่า 7 ใน 10 ลาออกกลางครัน โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี กุมารแพทย์ออกมาเปิดเผยและแนะนำว่าเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีนั้น ไม่ควรเลือกเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียว เพราะเด็กจะไม่สามารถรับแรงกดดันในเวลาเล่นไม่ดีขึ้นได้ ยิ่งเด็กที่เล่นเพียงคนเดียว แถมการเล่นกีฬาชนิดเดียวซ้ำๆ เสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากกว่าการเล่นกีฬาหลายประเภท ทำให้เครียดง่าย ความคิดอ่านช้า เหนื่อยง่าย เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจึงควรเล่นกีฬาหลากหลายและเล่นร่วมกับเพื่อนๆ เป็นทีมจะดีกว่า

498 total views, 2 views today

Comments

About Author

Comments are closed.