นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิด “โครงการ 84 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  โดยมีนายธานี ธัญญโภชน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, รศ.ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผวก.กฟภ. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน กฟภ. เข้าร่วมพิธี และมีนายดนัย แดงฉ่ำ อข.น2 กล่าวรายงาน ความเป็นมาของโครงการ ณ.บ้านแก่งเกาะใหญ่ หมู่ 21 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ปี 2559 นี้เป็นปีแห่งความปลอดภัย กฟภ. มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าของประชาชนอย่างถูกวิธี และส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ

 2,160 total views,  1 views today

Comments

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version