การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA

0

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ณ บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี ซึ่งป็นโครงการที่ร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการยกระดับเรื่องความปลอดภัยเป็นยุทธศาสตร์ (Zero Accident)

1,179 total views, 1 views today

Comments

About Author

Comments are closed.