ทำไมแพะภูเขาต้องปีนหน้าผา

0

95-15แพะภูเขาที่เราเห็นในสารคดี โดยเฉพาะในแถบอเมริกาเหนือที่เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พวกแพะเหล่านี้มักปีนหน้าผาสูงชันเสมอ นั่นเพราะมันต้องหาที่พักอาศัย หาอาหาร และหลบภัยจากบรรดาสัตว์ใหญ่ ที่สำคัญมันต้อง “เลีย” แร่ธาตุจำเป็นพวกเกลือและแร่ธาตุต่างๆ บนเนื้อหิน ซึ่งจำเป็นต่อร่างกายของพวกมัน และที่เท้าของมันก็มีลักษณะแบบกีบที่ช่วยให้ปีนป่ายได้ดีเป็นพิเศษ

5,271 total views, 3 views today

Comments

Comments are closed.