การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA แนะความปลอดภัย 9 วิธีในช่วงฤดูพายุฤดูร้อน

0

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA แนะความปลอดภัย 9 วิธีในช่วงฤดูพายุฤดูร้อน

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศจึงขอเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสภาวะอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

จากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วง เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม เป็นประจำทุกปี ซึ่งมักจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง และลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จึงขอแนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้

1. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ที่ติดตั้งภายในอาคารและบริเวณกลางแจ้ง หรือนอกตัวอาคารบ้านเรือน
2. ตรวจซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เสาอากาศโทรทัศน์ต้องติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง
3. ติดตั้งสายดินที่อุปกรณ์ป้องกัน แผงเมนสวิทช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. เมื่อตัวเปียก พื้นแฉะ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อน และยืนบนพื้นที่แห้งและเป็นฉนวน
5. เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง งดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวในขณะที่มีพายุ-ฝน เช่น โทรทัศน์ และโทรศัพท์ นอกจากมีกรณีฉุกเฉิน
6. อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าฝ่า
7. อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า
8. หากท่านประสบเหตุวาตภัย ให้รีบปิดเบรกเกอร์เมนใหญ่ หรือ ปลดคัตเอาท์สวิทช์ทันที และแจ้ง PEA เพื่อร่วมตรวจสอบแก้ไขต่อไป
9. ตรวจสอบความมั่นคงเสาโทรทัศน์/วิทยุและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงเพื่อป้องกันการโค่นล้ม

หากประชาชนพบเห็นเสาล้ม สายไฟฟ้าขาด กิ่งไม้/ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ในท้องที่ของท่าน หรือ โทร.1129 PEA Call Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง

IMG_0223 IMG_0224 IMG_0225 IMG_0226 IMG_0227

1,076 total views, 1 views today

Comments

About Author

Comments are closed.