ข่าวรายทาง
 
 

อีซูซุชวนล่องใต้ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ใน “อีซูซุ คาราวานสัญจร” เส้นทางที่ 2
ภูเก็ต – กระบี่


บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เชิญชวนเหล่าสมาชิกประชาคมอีซูซุร่วม 30 คัน เดินทางล่องใต้ไปกับ “อีซูซุ ซูเปอร์คอมมอนเรล คาราวานสัญจร” เส้นทางที่ 2 ของปี เยือนสวรรค์บนดินของคนรักทะเล จากภูเก็ต – พังงา – กระบี่ พร้อมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในวันฟ้าโปร่ง อากาศสดใส  ช้อป-ชิม-เที่ยวเพลิน แบบใกล้ชิดธรรมชาติ

 
  
 
 

Copyright © นิตยสารคู่หูเดินทาง / MJ Media Company Limited