แบ่งฝันปักรัก
 
   

เอไอเอส เตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน แก่นักศึกษาชั้นปีที่4 ทั่วประเทศ

 

 

 


 “เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นสมัครงาน ให้แก่ว่าที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
            นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอสต้องการสร้างโอกาส รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของน้องๆ นักศึกษา ให้เกิดความพร้อมก่อนการไปสมัครงานเพื่อสร้างความได้เปรียบแก่ตนเอง เนื่องจากในปัจจุบันเกิดการแข่งขันในตลาดแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันในเรื่องการสมัครงานที่สูงขึ้นตามไปด้วย โดยกิจกรรมนี้จะสามารถช่วยให้น้องๆ นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการเตรียมตัวก่อนที่จะไปสมัครงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้างประโยชน์แก่ตัวน้องๆ เอง
ครั้งนี้เอไอเอสได้จัดจัดกิจกรรมนี้ในกรุงเทพฯ เป็นที่แรก และสัญจรไปยัง ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเอไอเอสได้นำบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมาให้คำแนะนำแก่น้องๆ อีกทั้งบอกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับการเขียน resume วิธีการกรอกใบสมัครงาน การสร้างบุคลิกภาพที่ดีเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้สัมภาษณ์งาน การสร้างความมั่นใจแก่ตนเอง และที่เป็นจุดเด่นของกิจกรรมในครั้งนี้คือ การที่น้องๆ ได้มีโอกาสทดลองสัมภาษณ์งานจริง จากพี่ๆทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเอไอเอส  
            นางสาวอนงค์นภางค์ ชื่นจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล่าถึงความประทับใจในการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ตนเองเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 แล้ว ที่ผ่านมายังไม่ค่อยได้มีการเตรียมตัวในเรื่องการสมัครงานเท่าไรนัก พอได้ทราบข่าวว่าเอไอเอสจะมาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเรื่องการสมัครงานที่เชียงใหม่ จึงอยากมาเข้าร่วม ซึ่งความรู้ที่ได้รับทำให้สามารถวางแผนเพื่อเตรียมตัวสมัครงานในอนาคต ที่สำคัญช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเองอย่างมาก จึงอยากขอบคุณเอไอเอสที่เห็นความสำคัญและมอบโอกาสให้ว่าที่บัณฑิตทุกคน 
 
 

 
 
 
 

Copyright © นิตยสารคู่หูเดินทาง / MJ Media Company Limited